nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

  Mẹo trồng trông nom và tạo dáng mai rừng (60 อ่าน)

21 พ.ย. 2566 11:04

<h1 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h1>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Mai rừng kể ri&ecirc;ng v&agrave; phần đ&ocirc;ng giống mai v&agrave;ng hay mai bonsai n&oacute;i chung đều l&agrave; lại c&acirc;y cảnh dễ sống, sống mạnh v&agrave; tương đối dễ trồng. Ta c&oacute; thể trồng mai tr&ecirc;n c&aacute;c loại đất kh&ocirc;ng giống nhau như đất thịt, đất c&aacute;t pha, s&eacute;t pha, đất ph&ugrave; sa, đất đỏ bazan, thậm ch&iacute; đất c&oacute; lẫn đ&aacute; sỏi&hellip; th&igrave; </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">những vườn mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> vẫn ph&aacute;t triển tốt.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">tuy vậy, mai rừng kỵ đất bị &uacute;ng thuỷ, thường xuy&ecirc;n ngập lụt. Rễ mai d&agrave;i th&agrave;nh ra nước ngập l&acirc;u bền sẽ khiến c&acirc;y bị h&eacute;o &uacute;a v&agrave; chết dần. Trong rễ mai, rễ b&agrave;ng (mọc qu&agrave;nh đoạn cổ rễ) c&oacute; sức sống mạnh nhất. Bị chặt đứt, ch&uacute;ng lại mọc ra. Như thế n&ecirc;n, bộ rễ b&agrave;ng đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng với việc sinh trưởng v&agrave; lớn mạnh của </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai b&aacute;n tết</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> bến tre.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Mỗi giống mai đều c&oacute; một c&aacute;ch trồng ri&ecirc;ng. C&oacute; giống đ&ograve;i hỏi phải trồng với kỹ thuật cao mới vững mạnh tươi đẹp. Nhưng cũng c&oacute; phổ qu&aacute;t loại mai lại c&oacute; c&aacute;ch trồng giản dị. Tuy thế, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch trồng để c&acirc;y mai sống v&agrave; ra hoa. C&ograve;n trồng theo c&aacute;ch gh&eacute;p c&agrave;nh, uốn thế, tạo d&aacute;ng để c&oacute; c&acirc;y mai kiểng cổ, c&acirc;y mai gh&eacute;p đa dạng m&agrave;u, hoặc c&acirc;y mai bonsai tuyệt đẹp th&igrave; lại l&agrave; một việc kh&aacute;c. N&oacute; đ&ograve;i hỏi người trồng phải c&oacute; c&ocirc;ng nghệ, hiểu biết về lo&agrave;i c&acirc;y n&agrave;y.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Điều quan yếu nhất với mai rừng kiểng l&agrave; tạo d&aacute;ng đẹp v&agrave; việc ra hoa đ&uacute;ng kỳ. C&agrave;nh l&aacute; qu&aacute; tốt sẽ g&acirc;y ra ức chế với việc trổ hoa. C&acirc;y c&ograve;i cọc qu&aacute; th&igrave; hoa &iacute;t, ko đẹp.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ok, sau l&uacute;c đ&atilde; ph&acirc;n t&aacute;ch qua loa về loại giống c&acirc;y cảnh n&agrave;y, Tiếp theo l&agrave; phần nội dung quan yếu nhất đấy l&agrave; hướng dẫn từ A đến Z c&aacute;c bước trồng mai trong khoảng b&eacute; đến l&uacute;c trưởng th&agrave;nh v&agrave; chỉ ra c&aacute;c mẹo cũng như c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ trồng mai rừng, c&aacute;ch săn s&oacute;c mai v&agrave; tạo d&aacute;ng mai để gi&uacute;p mọi người c&oacute; thể tự m&igrave;nh tạo ra được những sản phẩm mai cảnh tuyệt đẹp.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/mai-nhi-ngoc-toan/

<div> </div>

nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้