nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

  dùng phân bón cho cây mai vàng (57 อ่าน)

17 พ.ย. 2566 09:38

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h3>


<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n một c&aacute;ch c&ocirc;ng nghệ cũng gi&uacute;p cho c&acirc;y hoa Mai nở hoa nhanh hoặc nở hoa chậm của </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> b&aacute;n tết. Trong điều kiện năm nay n&ecirc;n b&oacute;n bổ sung th&ecirc;m ph&acirc;n c&oacute; h&agrave;m lượng đạm v&agrave; l&acirc;n cao hơn ka li gi&uacute;p c&acirc;y trẻ hơn, tức chậm ra hoa hơn. Lượng ph&acirc;n t&ugrave;y thuộc v&agrave;o k&iacute;ch cỡ của chậu ( b&oacute;n từ 1 đến 2 th&igrave;a ph&acirc;n b&oacute;n bổ sung, ph&acirc;n c&oacute; h&agrave;m lượng đạm v&agrave; l&acirc;n cao hơn ka li).</span>

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;">Nước tưới</span></h3>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nước tưới phổ biến hay &iacute;t cũng ảnh hưởng đến khả năng ra hoa sớm hay muộn. Trong điều kiện thời tiết năm nay, cần phải khắc phục lượng nước tưới đến mức tối đa l&agrave;m cho c&acirc;y chậm ra hoa hơn. Biện ph&aacute;p hạn chế, chuyển c&acirc;y v&agrave;o nh&agrave; plastic giảm thiểu mưa v&agrave; hạn chế tưới ở mức tối đa.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;">khắc phục nhiệt độ</span></h3>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Theo dự b&aacute;o thời tiết, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n nam Trung Bộ vẫn đạt 150C &ndash; 170C. Nền nhiệt độ n&agrave;y vẫn l&agrave;m cho Mai nhanh nở hoa. Để hạn chế tậu </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai bến tre</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> nở hoa nhanh c&oacute; thể hạn chế bằng c&aacute;ch để những c&acirc;y đ&atilde; to ở trong vườn che Plastic gi&uacute;p nhiệt độ giảm xuống đặc trưng l&agrave; v&agrave;o ban đ&ecirc;m. Nhiệt độ giữ được 80C &ndash; 150C l&agrave; tốt nhất.</span>

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;">Tuốt l&aacute; Mai (Lẩy l&aacute; Mai) hoặc tỉa c&agrave;nh</span></h3>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đ&acirc;y cũng l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p hạn chế hoặc k&iacute;ch th&iacute;ch sự nở hoa của c&acirc;y Mai rất ho&agrave;n hảo. B&igrave;nh thường tại khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n Nam Trung Bộ thường tuốt l&aacute; Mai v&agrave;o trung tuần th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch. Tuy nhi&ecirc;n, việc tuốt l&aacute; c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o thời tiết v&agrave; t&igrave;nh huống vững mạnh của c&acirc;y:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&ndash; Thời tiết như năm nay n&ecirc;n tuốt muộn hơn khoảng 3-5 ng&agrave;y tức ng&agrave;y 18 &ndash; 20 th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&ndash; giả dụ c&acirc;y sinh trưởng th&acirc;n l&aacute; tốt th&igrave; tuốt sớm hơn khoảng 2-3 ng&agrave;y tức l&agrave; tuốt l&aacute; v&agrave;o 17-19 th&aacute;ng 12.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&ndash; giả dụ c&acirc;y sinh trưởng k&eacute;m hơn th&igrave; tuốt muộn hơn 2-3 ng&agrave;y nghĩa l&agrave; ng&agrave;y 15 &ndash; 18 th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p hạn chế c&acirc;y hoa Mai nở sớm trong điều kiện thời tiết thất thường như năm nay. Tuy nhi&ecirc;n, việc n&agrave;y c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o người l&agrave;m vườn c&oacute; kinh nghiệm, nh&igrave;n t&igrave;nh trạng c&acirc;y phối hợp với điều kiện thời tiết để điều khiển một c&aacute;ch chuẩn x&aacute;c.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/viet-nam-co-bao-nhieu-loai-mai-vang-vuon-mai-vang-o-dau-dep-nhat/

<div> </div>

nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้